Видове кръстословици

Класическа кръстословица

Класическата кръстословица е били изобретен в началото на нашата ера, през 19 век. Представлява мрежа от клетки, които се пресичат помежду си. Началните празни клетки на дума за отбелязани с номер. Всеки номер може да бъде вертикална, хоризонтална или и двата вида думи. За всеки номер има описан въпрос или определение. Има най различни вариации на определенията  - текст, гатанка, картинка и пр.

Взависимост от подредбата на празните квадратчета (вида на мрежата) съществуват най-различни форми на кръстословици. По долу са показани най-известните от тях.

Американска кръстословица

http://zazz.info/images/gallery/2016_10/646_attach_4230_normal_1.jpg

Английска (Южно-Африканска) кръстословица

http://zazz.info/images/gallery/2016_10/646_attach_4230_normal_2.jpg

Скандинавска (Сканди) кръстословица

Сканди идва от Скандинавска. Разликата с класическата кръстословица е, че тук въпросите са сложени директно в празните квадратчета на кръстословицата, а вида (посоката) на думата се указва със стрелка. Този тип е извънредно добре приет от феновете поради бързото намиране на въпроса за дадена дума.

http://zazz.info/images/gallery/2016_10/646_attach_4230_normal.jpg

Освен по вида на мрежата от празни клетки има и други видове кръстословици, разделени напр. по начина на намиране на буквите.

Кръстословица с кодирани букви

Кръстословицата с кодирани букви е измислена в Германия през 19 век. В нея във всяка клетка за попълване е написано число, което отговаря на буква от азбуката. Целта, както и при класическата кръстословица е да се попълнят буквите. Това става като се намери коя буква на кое число отговаря. Често се посочват една или две букви от азбуката за по-лесно намиране на останалите.

Кръстословица за попълване

В този вид кръстословица вместо въпроси или определения са дадени директно думите от кръстословицата, но не са посочени местата им в мрежата. Решаващият трябва да намери мястото на всяка от думите в кръстословицата.

Кръстословица с числа

В този вид кръстословица вместо букви се попълват цифри. Като въпросите са обикновено някакви аритметични изрази, но могат да бъдат и напр. исторически, отговора на които е година.